Voorstellen

Susanne van Keulen heeft haar eigen praktijk aan huis en zij werkt als leerkracht in het basisonderwijs. Als moeder geniet zij van haar vijf opgroeiende kinderen. Susanne zet graag haar expertise in voor een optimale begeleiding. Bij Spijkermebij staan leerplezier en maatwerk centraal.

Spijkermebij

Susanne begeleidt leerlingen uit het Primair Onderwijs en scholieren uit het Voortgezet Onderwijs. Zij is aangesloten bij de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers. Zij geeft specifieke begeleiding aan kinderen met leerproblemen.

Leren Leren

Susanne heeft zich gespecialiseerd in de Leren Leren Methode. Zij begeleidt kinderen individueel of in groepen.

Beelddenken

Als gecertificeerd coach Beelddenken traint zij kinderen en geeft zij workshops over Beelddenken aan leerkrachten in het Primair Onderwijs en docenten in het Voortgezet Onderwijs. Op verzoek verzorgt zij deze workshop aan andere belangstellenden.