Karaktervergelijking Beelddenkers & Taaldenkers

Beelddenker: visueel ruimtelijk

 • Sterke rechter hersenhelft
 • Denkt primair in beelden
 • Is visueel sterk
 • Kan goed met ruimte omgaan
 • Leert vanuit overzicht
 • Begrijpt het meteen of (nog) niet
 • Begrijpt complexe concepten makkelijk, heeft moeite met eenvoudige taken
 • Is goed in synthese, samenvoegen, verbanden leggen
 • Werkt vanuit het grote beeld, kan details over het hoofd zien
 • Kan goed kaart lezen
 • Is beter in wiskundig redeneren dan in cijferen
 • Leert hele woorden gemakkelijk
 • Moet woorden visualiseren alvorens ze te kunnen spellen
 • Geeft de voorkeur aan toetsenborden om te schrijven
 • Ordent en organiseert op geheel eigen wijze
 • Vindt intuïtief de juiste oplossing
 • Leert het beste door verbanden te zien
 • Goed visueel lange termijn geheugen
 • Leert concepten voor de eeuwigheid, haakt af bij stampwerk en herhaling
 • Ontwikkelt eigen methoden om problemen op te lossen
 • Is erg gevoelig voor de houding van de leraar
 • Bedenkt bijzondere oplossingen van problemen
 • Ontwikkelt zich asynchroon (onevenwichtig)
 • Kan erg onregelmatige cijfers halen
 • Geniet van meetkunde en natuurkunde
 • Leert de talen op locatie door onderdompeling
 • Is creatief, ambachtelijk, technologisch, emotioneel of spiritueel begaafd
 • Is een laatbloeier

Taaldenker: auditief volgorderlijk

 • Sterke linker hersenhelft
 • Denkt primair in woorden
 • Is auditief sterk
 • Kan goed met tijd omgaan
 • Leert stapje voor stapje
 • Leert met vallen en opstaan
 • Presteert goed als moeilijkheidsgraad geleidelijk wordt verhoogd
 • Is een analytische denker
 • Werkt vanuit onderdelen naar het geheel. Schenkt aandacht aan details
 • Volgt mondelinge instructies goed op
 • Kan goed rekenen
 • Kan klanken gemakkelijk horen
 • Kan woorden spellend uitspreken
 • Kan snel en netjes schrijven
 • Is goed georganiseerd
 • Kan stappen in het werk makkelijk verduidelijken
 • Kan goed uit het hoofd leren, stampen
 • Goed auditief korte termijn geheugen
 • Heeft soms herhaling nodig om het geleerde te blijven onthouden
 • Leert goed via instructie
 • Leert onafhankelijk van emotionele reacties
 • Voelt zich goed bij één juist antwoord
 • Ontwikkelt zich redelijk evenwichtig
 • Haalt in de regel hoge cijfers
 • Geniet van algebra en scheikunde
 • Leert de talen in de klas/les door onderwijs
 • Is academisch getalenteerd
 • Is een vroegbloeier

 

 

Bron: Silverman, L.K. (2002). Upside-Down Brilliance:
The Visual -Spatial Learner.