Primair Onderwijs

Leerlingen uit de onder- en bovenbouw kunnen bij Susanne terecht voor remedial teaching bij begrijpend lezen, rekenen, lezen en spelling. Na een intake met de leerling, de ouders en of verzorgers wordt de specifieke hulpvraag geformuleerd. Spijkermebij bereidt leerlingen ook voor op de Entreetoets, de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) en de Cito Eindtoets Basisonderwijs. Voor leerlingen in groep 7 en 8 verzorgen wij de training Leren Leren, een praktische voorbereiding op de overstap naar de middelbare school.

Voortgezet Onderwijs

Scholieren worden op basis van hulpvragen individueel begeleid. In gezamenlijk overleg bekijken wij welke begeleiding vanuit Spijkermebij bij jou past. Heb je problemen met een specifiek vak, het plannen van jouw huiswerk of met het ontdekken van jouw leerstijl? Spijkermebij gaat samen met jou op zoek naar de juiste aanpak. Wij zijn uiteraard bereid de begeleiding te bespreken met jouw docent of mentor van school. Daarnaast verzorgen wij de training Leren Leren, individueel of in groepjes.

img_voor-wie3img_voor-wie2